Thời gian sự kiện: 13:00 7/12/2020-23:59 16/12/2020
Lịch Để Bàn 2021
Biocaps
Tìm kiếm bản đồ cao cấp
1. Lịch bàn chủ đề “State of Survival” năm 2021 + Biocaps*2000 + tìm kiếm bản đồ cao cấp*20 5 người
2. Lịch bàn chủ đề “State of Survival” năm 2021 + Biocaps*1000 + tìm kiếm bản đồ cao cấp*10 10 người
3. Lịch bàn chủ đề “State of Survival” năm 2021 + Biocaps*500 + tìm kiếm bản đồ cao cấp*5 15 người
© copyright funplus interactive